DET FINNS ALLTID GODA RÅD ATT FÅ

Vi har levererat glasfiberflaggstänger till tusentals hem genom åren. Detta har gett oss den nödvändiga kunskapen för att  leverera bra lösningar när din nya flaggstång ska resas.

Vid val av flaggstång gäller t.ex. som regel att; minst en tredjedel av stången skall skjuta upp över den byggnad som den ska stå i anslutning till eller vara 3-4 meter högre.

Hänsyn bör här även tas till sluttningsförhållandena.

Vid eventuella frågor ring oss på telefon 010-207 90 60 eller skicka en förfrågning till info@flaggstangskompaniet.se – vi är redo att besvara Era frågor.